You are not logged in.

#1 2006-12-12 14:02:44

foxbunny
Member
From: Serbia
Registered: 2006-10-31
Posts: 759
Website

FOXBUNNY: GNU/Linux DTP e-zine na srpskom jeziku

Korisnici sa srpskog govornog područja, imaće priliku da se upoznaju sa novim elektronskim magazinom na srpskom jeziku.

FOXBUNNY e-zine je namenjen ljudima koji se bave grafičkim dizajnom, fotografijom i DTP-om. Na sajtu će biti praćen razvoj svih relevantnih softverskih paketa, a takođe će biti predstavljen Arch Linux i njegova konfiguracija za upotrebu u grafičkoj industriji.

Adresa je:

http://foxbunny.my-age.net/

Offline

Board footer

Powered by FluxBB